Το 2ο μέρος της ξενάγησης στο Βερολίνο από την  Eirini Lachana!

https://lahanaeirini.wixsite.com/portfolio

https://www.facebook.com/EiriniLachanaPhotography1/

+2