Images by: Dimitris Liat, Dov Oron, Efi Nomikou, Emilia Matoulea, Filippos Panagiotis, Isabella Ntassi, Michel Crapoulet,  Mike Heard, Omiros Kazaniatoras, Γιώργος Βλαχάκης, Θεά Μαμά

+6