Images by:  Alan Jacobs, Arja Heinonen-Riganas, Gabriel Manescu, George Natsioulis, Ki Ki, Lakis Lambrianides, Niklas Lindskog, Nikos Kallimanis, ‎Panagiotis Takis Panotopoulos, Safak Yavuz, Sissy-Sofia Theodosopoulou, Stephane Navailles, Vassilis Maniatopoulos‎, Ισαβέλλα Μπερτράν.

+4