Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη.

photo by Dimitris Liatsopoulos

+1