ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Άγαλμα Αγνώστου Στρατιώτη

Φωτογραφία: Ανέστης Παρασκευόπουλος

0