Μπίτ Παζάρ Θεσσαλονίκη

photo by Dimitris Liatsopoulos

1+