Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη

photo by Dimitris Liatsopoulos

1+