Πάννος Καραδούκας

Stavrianna Triantafillou

Andreas Mamoukas

Γεώργιος Μίχας

Dimitris Liatsopoulos

Elena Iraklidou

Zeginis Dimitris

Bekas Dimitris

Σπύρος Μιχαλιτσα Παππά Ζωτου

Thanasis Bullet Bullet

Χλόη Μαυρουδή

Tallman Tallman

Tassos Datsis

+3