Για ιδέστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά
και ποτέ δε κλαίει, ποτέ δεν κλαίει” (Δημήτρης Αποστολάκης)

images: Saltanofelalm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3