Φωτογραφίες: Κωνσταντίνα Ζαφειρίδου

 

Memory set me free

Planning My dreams

Travel for the unknown

 

 

+2